arbetarrörelsens sånger  Portal dagensvisa


minata tube minata tube

Radiote Recent Tracks

De Förenade FNL-Grupperna - Sången om svalorna
01/07/16 06:13:14
Till Det Kämpande Vietnam

Knutna Nävar - Demonstrationssång
01/07/16 06:10:59
Internationalen och Andra Revolutionära Arbetarsånger

Knutna Nävar - Röda fanor
01/07/16 06:07:45
Internationalen och Andra Revolutionära Arbetarsånger

Knutna Nävar - Proletären
01/07/16 06:06:20
Internationalen och Andra Revolutionära Arbetarsånger

Knutna Nävar - Visa att sjungas i fängelse
01/07/16 06:03:44
Internationalen och Andra Revolutionära Arbetarsånger